Przesunięcie premiery Workshop Simulator na konsole

4th Mar 2022 · 16:17

Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2022 z dnia 07 stycznia 2022 r. w którym poinformował o ustaleniu wspólnej premiery gry Workshop Simulator (dalej: Gra) na PC i konsole na dzień 10 marca 2022 r., informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji w sprawie przesunięcia premiery Gry na konsole Playstation 5 oraz Xbox Series X/S na dzień 31 marca 2022r. Jednocześnie Zarząd informuje, że premiera Gry na PC nie ulega zmianie i będzie ona miała miejsce 10 marca 2022 r.

Przesunięcie premiery wynika z wydłużenia się procesu certyfikacji Gry na konsole Playstation 5 oraz Xbox Series X/S. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że Gra została już udostępniona mediom, a embargo na materiały o Grze, po którym zaczną pojawiać się publikacje w mediach,  zostanie ściągnięte w dniu 8 marca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland