Powołanie Prezesa Zarządu

28th Jun 2017 · 18:25

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatu Prezesa Zarządu Spółki Pana Dominika Matusek z chwilą odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, w dniu 28 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Piotra Wołąsewicza.

W załączeniu Zarząd przekazuje życiorys zawodowy Pana Piotra Wołąsewicza.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland