Powołanie Członków Zarządu

1st Apr 2021 · 19:03

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania (od dnia podjęcia uchwały) do składu Zarządu:

- Pana Szymona Janus, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu,

- Pana Michała Szymerskiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W załączeniu Zarząd przekazuje życiorysy zawodowe Panów Szymona Janus i Michała Szymerskiego.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Życiorys Szymon Janus

Życiorys Michał Szymerski

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland