Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

20th Aug 2020 · 16:00

Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, podjęło m.in. uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.  Mocą uchwał do składu Rady Nadzorczej zostali powołani:

- Mariusz Kosmaty,

- Grzegorz Stolarczyk,

- Małgorzata Stolarczyk,

- Tomasz Adamus,

- Piotr Kosmaty.

W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Życiorys Mariusz Kosmaty

Życiorys Grzegoż Stolarczyk

Życiorys Małgorzata Stolarczyk

Życiorys Tomasz Adamus

Życiorys Piotr Kosmaty

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland