Powołanie Członków Rady Nadzorczej

29th Mar 2021 · 19:12

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 29 marca 2021 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, na podstawie których do składu Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję powołało następujące osoby:

- Pana Piotra Janusa,

- Pana Łukasza Borchmanna,

- Pana Zbisława Lasek,

- Pana Marcina Pilcha.

Życiorysy zawodowe nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej Zarząd przekaże zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland