Powołanie Członka Radzy Nadzorczej

30th Jun 2023 · 13:49

Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2023 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Wołąsewicza.

W załączeniu Zarząd przekazuje informacje, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu dotyczące Pana Piotra Wołąsewicza.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki: Życiorys Piotr Wołąsewicz.pdf

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland