Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J

6th Nov 2020 · 14:00

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 16 października 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w załączeniu przekazuje podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ArtP - Podsumowanie subskrypcji akcji serii J

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland