Podsumowanie emisji akcji serii K

7th Jun 2021 · 11:03

Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent), przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie połączenia ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu z INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję akcji serii K oraz w sprawie zmiany Statutu Emitenta.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Podsumowanie subskrypcji akcji K.pdf

Ustalenie wartości majątku Spółk Intermarum Sp. z o.o..pdf

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland