Podpisanie umowy o współprodukcję gry z Destructive Creations Sp. z o.o

13th May 2021 · 20:17

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: ArtP) informuje, iż w dniu 13.05.2021 roku Spółka podpisała umowę (dalej: Umowa) o współprodukcji gry z firmą Destructive Creations Sp. z o.o. (dalej: Destructive Creations).

Przedmiotem Umowy jest podjęcie przez Strony odpłatnej współpracy w zakresie produkcji, wydania i promocji gry o nazwie kodowej Orange.2 (dalej: Gra). Cena sprzedaży, termin wydania i termin ujawnienia szczegółów projektu zależny jest w pełni od Destructive Creations. Wynika to ze specyfiki branży i metod prowadzenia kampanii marketingowych, w których ujawnienie szczegółów projektu jest istotnym elementem budowania rozpoznawalności nowego IP.

Współpraca prowadzona na podstawie Umowy obejmuje następujące aspekty:
- stworzenie przez ArtP Gry opartej o nowe IP firmy Destructive Creations,
- wsparcie w produkcji gry przez Destructive Creations,
- dystrybucja Gry przez Destructive Creations,
- podjęcie przez Destructive Creations innych działań w zakresie związanym z dystrybucją Gry, takich jak lokalizacja, marketing, etc.

Ponadto, ArtP przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie w postaci tantiem, po spłacie kosztów developmentu Gry. Budżet produkcji będzie nie mniejszy niż 2.000.000 PLN netto (słownie: dwa miliony złotych).

Orange.2 to gra akcji w modelu płatności Premium w segmencie gier Premium Indie / AA+.

Destructive Creations to polskie studio założone w 2014 roku, w którego portfolio można znaleźć takie gry jak Hatred, Ancestors Legacy czy War Mongrels.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland