Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

24th Feb 2022 · 13:15

Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 24 lutego 2022 r. podpisał ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy, której celem jest wprowadzenie akcji serii E, F, G, H, I, J oraz K Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland