Podpisanie listu intencyjnego

5th Nov 2019 · 11:00

Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż w dniu 05 listopada 2019 r. Spółka podpisała ze spółką Football Academy Sp. z o.o. z siedzibą Opolu („FA”) list intencyjny, którego przedmiotem jest wyrażenie przez Strony woli współpracy w zakresie:

- opracowania platformy technologicznej wspomagającej działania szkoleniowe dzieci i młodzieży,

- wsparcia technologicznego w zakresie transferu technologii oraz wdrożenia projektów,

- wymiany kadr, potencjałów oraz doświadczeń.

Szczegółowe zasady i sposób realizacji poszczególnych wspólnych działań, o których mowa powyżej, ustalane będą w odrębnie zawieranych umowach. Niniejszy list intencyjny nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych dla żadnych ze Stron.

Niniejszy List intencyjny został zawarty na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. Każda ze stron może rozwiązać niniejszy List intencyjny z 1-miesięcznym terminem wypowiedzenia.

Zarząd Spółki wskazuje, iż FA jest częścią Football Academy Group, jednego z największych europejskich podmiotów działających na rynku dziecięcej piłki nożnej pod kątem ilości uczestników zajęć. Football Academy Group działa w oparciu o model franczyzowy, a w jego skład wchodzi 334 oddziałów, 23 250 zawodników oraz 875 trenerów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland