Podpisanie aneksu z Nutaku w zakresie wydania gry Pocket Waifu Rekindled

14th Feb 2024 · 17:42

Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez Nutaku Publishing Limited (jako druga strona; dalej: Nutaku), a tym samym zawarciu aneksu do umowy z 13 lipca 2017 r., której przedmiotem było wydanie gry Pocket Waifu i świadczenie usług dodatkowych do tej gry. W myśl aneksu, Nutaku jako wydawca gry Pocket Waifu, wyraził zgodę na wsparcie w zakresie wydania gry opartej na Pocket Waifu, tj. Pocket Waifu Rekindled, w zamian za udział w przychodach od sprzedaży tej gry.

Pocket Waifu Rekindled to reedycja najbardziej popularnej gry Emitenta. W ramach prac odświeżona zostanie grafika gry, w tym sceny erotyczne oraz przekształceniu ulegnie mechanika rozgrywki, w celu dostosowania jej do linearnej historii. Dostosowanie to jest kluczowe, gdyż Pocket Waifu Rekindled nie będzie już grą typu free to play, a grą z kategorii premium, wydaną na platformy PC (Steam, Steamdeck, GOG). Sama gra ukaże się jednocześnie w wersji ocenzurowanej oraz nieocenzurowanej (skierowanej wyłącznie do odbiorców 18+).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland