Podpisanie aneksu do umowy z REDDEERGAMES sp. z o.o.

16th May 2022 · 15:06

Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 4/2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku, w którym poinformował o zawarciu z REDDEERGAMES sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie („REDDEERGAMES”) umowy, w zakresie wydania gry Workshop Simulator na konsolę Nintendo Switch oraz Playstation 4 niniejszym informuje, że w dniu 16 maja 2022 roku podpisał aneks do tej umowy.  Na mocy aneksu rozszerzony został zakres platform, na które REDDEERGAMES będzie wydawcą gry Workshop Simulator, tj. o konsole Xbox Series S/X oraz Xbox One.

Decyzja ta ma na celu zwiększenie potencjału marketingowego tej gry, gdyż w konsekwencji dzisiejszego aneksu, w ramach umowy REDDEERGAMES będzie realizowała na swój koszt działania wydawnicze, dystrybucyjne i promocyjne Workshop Simulator na platformach: Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox Series S/X oraz Xbox One. Pozostałe kwestie umowy pozostały bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland