Podjęcie przez Zarząd decyzji w sprawie zmiany priorytetów działalności Spółki

29th Sep 2023 · 15:15

Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka)  informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję, w ramach której postanowił skupić główną działalność Spółki na branży erotycznej, marce JNT i projektach opartych o silnik Unity, co pozwoli zachować efekt synergii w obrębie prowadzonych równolegle projektów. Jednocześnie Zarząd postanowił zamknąć dział Spółki oparty na silniku Unreal, odpowiedzialny między innymi za tworzenie gry Orange.2. W konsekwencji niniejszej decyzji, Zarząd przeprowadził reorganizację zatrudnienia w Spółce, poprzez przeniesienie części pracowników do innego zespołu oraz zakończeniu współpracy z 12 osobami. Po niniejszych zmianach, w strukturach Spółki będą ewidencjować 24 osoby.

Niniejsza decyzja została podyktowana zmianą priorytetów w zakresie realizacji projektów i przeznaczeniem wszystkich zasobów Spółki na utrzymywanie i dodawanie nowych treści do gry Shelter 69, z której Spółka osiąga istotne przychody oraz na zintensyfikowanie prac nad grą Pocket Waifu: Rekindled. Jednocześnie Spółka zachowała możliwości szybkiej odbudowy zespołu gry Orange.2, w sytuacji pojawienia się wydawcy do tej gry. Decyzja Zarządu związana jest z niekorzystną sytuacją rynkową i znaczącym wstrzymaniem przez wydawców finansowania nowych projektów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland