Otrzymanie wycen wartości Intermarum oraz Emitenta oraz przystąpienie do procesu negocjacji w związku z nabyciem Intermarum lub połączeniem z Intermarum

19th Nov 2020 · 17:00

Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2020 z dn. 4 sierpnia 2020 r., w którym Spółka poinformowała o podpisaniu z osobami fizycznymi będącymi udziałowcami Intermarum sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: Intermarum), w której posiadają łącznie 100% udziałów listu intencyjnego (dalej: List intencyjny), aneksowanego w dniach 27 sierpnia 2020 r. i 15 października 2020 r. (por. ESPI nr 5/2020 z dn. 27 sierpnia 2020 r. i ESPI nr 9/2020 z dn. 15 października 2020 r.), w którym Strony m.in. wyraziły wolę przystąpienia do negocjacji, których celem będzie określenie ceny nabycia udziałów Intermarum, w oparciu o wycenę przygotowaną przez niezależny podmiot informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki otrzymał wycenę Intermarum oraz wycenę Spółki. Na podstawie wyceny, wartość Intermarum określona metodą dochodową wynosi 11.860.000,00 zł. Z kolei wartość Spółki ustalona metodą dochodową wynosi 5.390.000,00 zł.

Sporządzenie wycen stanowi realizację zapisów Listu intencyjnego.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż zgodnie z zapisami Listu intencyjnego w terminie 7 dni od otrzymania wyceny Intermarum, Strony przystąpią do negocjacji, których celem będzie określenie ceny nabycia udziałów Intermarum bądź też określenia parytetu wymiany udziałów Intermarum na akcje Spółki w przypadku podjęcia decyzji o połączeniu obu podmiotów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland