Otrzymanie pozwu o zapłatę od Destructive Creations

9th Nov 2023 · 14:59

Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał pozew o zapłatę złożony przez Destructive Creations sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Niniejszy pozew związany jest z wypowiedzeniem przez Destructive Creations umowy współprodukcji gry, której przedmiotem było podjęcie przez strony odpłatnej współpracy w zakresie produkcji, wydania i promocji gry o nazwie kodowej Orange.2 („Gra”). O zawarciu tej umowy Spółka informowała raportem ESPI nr 11/2021 z dn. 13 maja 2021 r., a o otrzymaniu wypowiedzenia tej umowy raportem ESPI nr 7/2023 z dn. 28 sierpnia 2023 r.

W drodze pozwu, Destructive Creations wniosła m.in. o zasądzenie od Spółki na swoją rzecz kwoty 2 mln zł (co stanowi zwrot wypłaconego Spółce wynagrodzenia za prace produkcyjne nad Grą) wraz z odsetkami liczonymi od 6 września 2023 r. i zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Zarząd podtrzymuje swoje stanowisko i nie zgadza się z przedstawioną przez Destructive Creations argumentacją oraz uważa ją za sprzeczną z poczynionymi ustaleniami, a roszczenia uznaje za bezzasadne.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland