Otrzymanie pozwu o zapłatę

22nd Apr 2024 · 16:18

Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o złożeniu przez AIRLAN Technologie Sieciowe Mariusz Kołodziej („AIRLAN”) pozwu o zapłatę. Niniejszy pozew związany jest z rozliczeniem zobowiązań wynikających z umowy najmu nieruchomości na ul. S. Bronicza 3, 45-844 Opole, którą Spółka rozwiązała.

W drodze pozwu, AIRLAN wniosła m.in. o zasądzenie od Spółki na swoją rzecz kwoty 134 143,80 zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz kosztami sądowymi.

Zarząd wskazuje, że kwota pozwu jest w większości bezzasadna, gdyż wskazane przez AIRLAN w pozwie faktury do opłacenia, w istotnej wartości zostały już przez Spółkę uregulowane i były opłacane na bieżąco, na co Spółka przedstawi do sądu dowody. Zgodnie z wiedzą Zarządu, wartość zobowiązań wynikająca z niezapłaconych faktur pozostaje kwestią sporną.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland