Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 sierpnia 2020 roku

24th Jul 2020 · 14:00

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 sierpnia 2020 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami. Kompletna dokumentacja zostanie udostępniona na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

1. Ogłoszenie Zarządu ArtP Capital o zwołaniu ZWZ 2020

2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ArtP Capital SA

3. ArtP - pełnomocnictwa do ogłoszenia ZWZ 20.08.2020

4. ArtP - Informacja o ogólnej liczbie akcji

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland