Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2023 r.

2nd Jun 2023 · 15:38

Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Załączniki:

1. Intermarum - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

2. Intermarum - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf

3. Intermarum - Pełnomocnictwa.pdf

4. Intermarum - Informacja o ogólnej liczbie akcji 2023.pdf

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland