Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r.

3rd Jun 2022 · 12:24

Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

4. Intermarum - Informacja o ogólnej liczbie akcji ZWZ 2022.pdf

3. Intermarum - pełnomocnictwa ZWZ 2022.pdf

2. Intermarum - projekty uchwał ZWZ 2022.pdf

1. Intermarum - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2022.pdf

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland