Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2021 r.

3rd Jun 2021 · 12:49

Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Załączniki:

1. Ogłoszenie Zarządu INTERMARUM o zwołaniu ZWZ 2021.pdf

2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERMARUM 2021.pdf

3. INTERMARUM - pełnomocnictwa do ogłoszenia ZWZ 30.06.2021.pdf

4. INTERMARUM - Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland