Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 14 grudnia 2021 r.

16th Nov 2021 · 11:08

Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 grudnia 2021 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami:

1. Ogłoszenie Zarządu Intermarum o zwołaniu NWZ.pdf

2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Intermarum.pdf

3. Intermarum- pełnomocnictwa do ogłoszenia NWZ.pdf

4. Intermarum - Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf

5. Intermarum - Zmiany Statutu Spółki.pdf

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland