Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 KSH

30th Aug 2023 · 12:15

Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) w załączeniu przekazuje odpowiedzi udzielone na pytanie zadane przez akcjonariusza Spółki w trybie art. 428 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, dotyczące wypowiedzenia umowy przez Destructive Creations Sp. z o.o., oraz bieżącej działalności Spółki w zakresie zaistniałych problemów ze znalezieniem wydawcy do gry Orange.2 i brakiem funduszy na kontynuowaniem prac nad grą.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 12) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Odpwiedź Zarządu na pytanie akcjonariusza.pdf

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland