Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2021 r.

30th Jun 2021 · 12:08

Zarząd INTERMARUM SA (dawniej ArtP Capital SA) z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

- Wolpi sp. z o.o. – 11.036.617 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 52,74% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 6,69% ogólnej liczby głosów,

- Techniki Okienne sp. z o.o. Rent sp.k. – 4.980.924 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 23,80% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 3,02% ogólnej liczby głosów,

- Wolpi Fund Management sp. z o.o. – 1.981.094 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 9,47% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 1,20% ogólnej liczby głosów,

- Piotr Kosmaty – 1.524.889 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,29% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 0,92% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland