Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019

28th Jun 2019 · 15:00

Zarząd Spółki ARTP Capital SA z siedzibą w Opolu informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

1. WOLPI Sp. z o.o. - 10 900 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 78,97% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 29,98%ogólnej liczby głosów,

2. Techniki Okienne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością RENT SP.K. - 1 480 924 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 10,73%liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 4,07% ogólnej liczby głosów,

3. WOLPI FUND MANAGEMENT Sp. z o.o. - 1 421 727głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 10,30% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 3,91% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland