Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2018 ARTP S.A.

29th Jun 2018 · 19:00

Zarząd Spółki ARTP Capital SA z siedzibą w Opolu informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

1. WOLPI Sp. z o.o. - 11 084 884 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 79,25% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 30,49% ogólnej liczby głosów,

2. Techniki Okienne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością RENT SP.K. - 1 480 924 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 10,59 % liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 4,07% ogólnej liczby głosów,

3. WOLPI FUND MANAGEMENT Sp. z o.o. - 1 421 727 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 10,16%liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 3,91% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland