Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 sierpnia 2020 r.

21st Aug 2020 · 14:00

Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 sierpnia 2020 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

1. Wolpi sp. z o.o. – 10 900 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 58,17% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 29,98% ogólnej liczby głosów,

2. Techniki Okienne sp. z o.o. Rent sp.k. – 4 980 924 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 26,58% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 13,70% ogólnej liczby głosów,

3. Wolpi Fund Management sp. z o.o. – 1 190 906 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 6,36% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 3,28% ogólnej liczby głosów,

4. Piotr Kosmaty – 1 000 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,34% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 2,75% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland