Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 grudnia 2021 r.

14th Dec 2021 · 16:51

Zarząd INTERMARUM SA z siedzibą w Opolu (dawniej ArtP Capital SA; dalej: Spółka) informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 grudnia 2021 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

- Szymon Janus – 56 928 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 65,97% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 34,50% ogólnej liczby głosów.

- Wolpi sp. z o.o. – 15 078 032 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 17,47% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 9,14% ogólnej liczby głosów,

- Michał Szymerski – 12 007 840 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 13,91% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 7,28% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland