Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 marca 2021 r.

30th Mar 2021 · 19:09

Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 marca 2021 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

  1. Wolpi sp. z o.o. – 11 036 617 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 38,78% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 21,41% ogólnej liczby głosów,
  2. Techniki Okienne sp. z o.o. Rent sp.k. – 4 980 924 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 17,50% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 9,66% ogólnej liczby głosów,
  3. Halina Mazurek – 3 700 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 13,00% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 7,18% ogólnej liczby głosów,
  4. Wolpi Fund Management sp. z o.o. – 1 958 340 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 6,88% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 3,80% ogólnej liczby głosów,
  5. Piotr Kosmaty – 1 524 889 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,36% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 2,96% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland