Kalendarium

23rd May 2021 · 08:26

Zarząd spółki INTERMARUM SA z siedzibą w Opolu informuje, iż w 2021 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku - w dniu 15.02.2021 roku,

• raport kwartalny za I kwartał 2021 roku - w dniu 14.05.2021 roku,

• raport kwartalny za II kwartał 2021 roku - w dniu 13.08.2021 roku,

• raport kwartalny za III kwartał 2021 roku - w dniu 15.11.2021 roku,

Raport roczny za 2020 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 31.05.2021 roku (pierwotny termin publikacji raportu rocznego był 28.05.2021r.)

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland