Informacje ogólne

29th Jun 2021 · 07:21

Firma:

INTERMARUM Spółka Akcyjna 

Forma prawna:

Spółka Akcyjna

Siedziba:

Opole, Polska

Adres:

ul.  Bartosza Głowackiego 25-27/8B, Opole 45-110

Telefon:

+48 515 537 918

E-mail:

ir@intermarum.com

WWW:

www.intermarum.com

REGON

160378361

NIP

7543028319

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data rejestracji

24 października 2011 r.

Kapitał zakładowy

10.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

1.333.333 Akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

1.450.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

1.780.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

2.333.333 Akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

733.333 Akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

6.333.333 Akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

1.493.334 Akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

10.900.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

15.200.000  Akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda

113.442.960  Akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Numer KRS

0000400030

W imieniu Emitenta działają:

Szymon Janus (Prezes Zarządu) 

Michał Szymerski (Wiceprezes Zarządu) 

Anna Koczur (Prokurent)

Sposób reprezentacji Emitenta

Każdy członek Zarządu samodzielnie, bądź prokurent działający samodzielnie

Osoba odpowiedzialna za Relacje Inwestorskie

Dominik Matusek

d.matusek@intermarum.com

`

Dokumenty spółki:

Statut Spółki Intermarum S.A.
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Walnego Zgromadzenia

Historia Spółki

Nazwy historyczne: TYLKO PIŁKA S.A., ArtP Capital S.A.

Data debiutu: 18 stycznia 2013 roku.

2024

 • Podpisanie aneksu z Nutaku w zakresie wydania gry Pocket Waifu Rekindled
 • Udostępnienie wersji demonstracyjnej gry Pocket Waifu: Rekindled

2023

 • Podjęcie przez Zarząd decyzji w sprawie zmiany priorytetów działalności Spółki
 • Sprzedaż praw do gry Workshop Simulator
 • Wypowiedzenie umowy przez Destructive Creations Sp. z o.o.
 • Rozwiązanie umowy z REDDEERGAMES sp. z o.o.

2022

 • Zawarcie umowy z VR Factory Games SA na wykonanie portingu i wydanie gry Workshop Simulator na urządzenia VR
 • Premiera gry Shelter 69 w dniu 16 maja 2022 r.
 • Premiera gry Workshop Simulator w dniu 10 marca 2022 r.
 • Zawarcie umowy z REDDEERGAMES sp. z o.o. o wydanie gry Workshop Simulator na konsole Nintendo Switch oraz Playstation 4.
 • Otrzymanie pozytywnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie IP BOX

2021

 • Rozpoczęcie współpracy z Michałem Cholewą na realizację scenariusza do gier Orange.1 oraz Orange.2
 • Nawiązanie współpracy z NFT Capital Partners
 • Udostępnienie wersji demonstracyjnej gry Workshop Simulator
 • Zarejestrowanie przez Sąd połączenia ArtP Capital SA z INTERMARUM sp. z o.o.
 • Podpisanie umowy o współprodukcję gry z Destructive Creations Sp. z o.o
 • Premiera gry „Brazzers The Game” od INTERMARUM
 • Zmiana Zarządu Spółki. Prezesem Zarządu zostaje Pan Szymon Janus, a Wiceprezesem Michał Szymerski.
 • Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ArtP Capital SA z Intermarum Sp. z o.o.
 • Zmiana Strategii rozwoju Spółki z uwzględnieniem działalności Intermarum sp. z o.o.

2020

 • Podpisanie Planu Połączenia z Intermarum sp. z o.o.
 • Zawarcie Term Sheet z Intermarum Sp. z o.o.
 • Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J
 • Nabycie 60 % praw do technologii rzeczywistości rozszerzonej od Arfixer sp. z o.o.
 • Wycofanie wniosku o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi - Sprzedaż udziałów w spółce Ideal 4 sp. z o.o., Polish Sports Agency Sp. z o.o, DYOR sp. z o.o. i Amabee Centrum Aplikacji Mobilnych sp. z o.o., Arfixer sp. z o.o. i Berendowicz&Kublin SA
 • Zawarcie porozumienia do listu intencyjnego w Football w sprawie zawieszenia współpracy
 • Podpisanie listu intencyjnego ze wspólnikami Intermarum Sp. z o.o.

2019

 • Opracowanie strategii rozwoju Spółki, która została uchwalona uchwałą Zarządu w dniu 08 listopada 2019 r.
 • W dniu 05 listopada 2019 r. podpisany został list intencyjny ze spółką Football Academy Sp. z o.o. z siedzibą Opolu
 • Zakończenie realizacji zadań w ramach projektu „Pracujemy u siebie!” w województwie kujawsko-pomorskim i przygotowaniu dokumentacji celem zakończenia projektu

2018

 • Zakończenie realizacji zadań w ramach projektu „Pracujemy u siebie!” w województwie kujawsko-pomorskim
 • Wypłata 82 dotacji w ramach projektu „Pracujemy u siebie!” w województwie kujawsko-pomorskim, dla 82 uczestników, którzy spełnili wszystkie warunki projektu
 • Rezygnacja z projektu „Pracujemy u siebie!” w województwie opolskim
 • Zakończenie etapu rekrutacji w ramach projektu „Pracujemy u siebie!” w województwie kujawsko-pomorskim

2017

 • Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Pracujemy u siebie!” w województwie Opolskim
 • Pozytywna ocena wniosku na dofinansowanie realizacji projektu w województwie Opolskim
 • Sprzedaż udziałów w spółce Swing Controllers Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
 • Rozpoczęcie projektu „Pracujemy u siebie!” w województwie kujawsko-pomorskim
 • Zmiana prezesa spółki. Nowym prezesem zostaje Piotr Wołąsewicz
 • Pozytywna ocena wniosku na dofinansowanie realizacji projektu „Pracujemy u siebie!” w województwie kujawsko-pomorskim

2016

 • Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I
 • Sprzedaż udziałów w spółce Done Storage Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

2015

 • Sprzedaż spółki zależnej pod firmą Joy School Sp. z o.o.
 • Stworzenie wspólnie z partnerem z branży biotechnologicznej, spółki pod firmą IDEAL4 Sp. z o.o.
 • Stworzenie wspólnie  z pracownikami naukowo-badawczymi Politechniki Opolskiej, spółkę pod firmą Swing Controllers Sp. z o.o.
 • Utworzenie spółek przy współpracy ze specjalistami branżowymi:  Done Storage Sp. z o.o., Swing Controllers Sp. z o.o. oraz IDEAL4 Sp. z o.o.
 • Utworzenie spółki zależnej Joy School Sp. z o.o.
 • Nabycie 60 udziałów stanowiących 60% kapitału zakładowego w spółce ARFixer Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
 • Pozyskanie inwestorów w spółce DYOR Sp. z o.o.
 • Nabycie 10 udziałów stanowiących 10% kapitału zakładowego w spółce Amabee Centrum Aplikacji Mobilnych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.
 • Utworzenie spółki zależnej DYOR Sp. z o.o.

2014

 • Nabycie 1 000 000 akcji serii A stanowiących 20% kapitału zakładowego Spółki Berendowicz & Kublin S.A.
 • Sprzedaż udziałów w spółce Vadius Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, stanowiących 91% kapitału zakładowego spółki.
 • Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H
 • Rozszerzenie przedmiotu działalności prowadzonej przez Spółkę
 • Zmiana nazwy Spółki z „Tylko Piłka Spółka Akcyjna” na „ArtP Capital Spółka Akcyjna”

2013

 • Spółka przy współpracy z Get Sport Ltd. wprowadziła na rynek aplikację dla fanów i miłośników zakładów sportowych na system operacyjny iOS. Aplikacja jest nową formą wydawniczą tygodnika Tylko Piłka.
 • Pozyskania przez Emitenta 39,8% udziałów w spółce Polish Sports Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
 • Powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Dominika Matusek.
 • Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E, F i G
 • Emitent rozszerzy swój zakres działalności o trzy nowe segmenty z wykorzystaniem Rzeczywistości Rozszerzonej (Augmented Reality) tj. TV, wydawnictwa oraz medycynę.
 • Historyczny moment w dziejach spółki,  debiut ArtP Capital S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect, w dniu 18 stycznia 2013 roku.

2012

 • Przygotowane przez Grupę innowacyjne produkty z zakresu branży sportowej na platformy iOS (iPhone),  Android i Arfixer na rynek światowy, są na etapie testów.
 • Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B, C, D.
 • W 2012 ukazuje się „Tygodnik Tylko Piłka” ze zmienioną, bogatszą treścią.

2011

 • podjęcie przez Walne Zgromadzenie Wspólników uchwały w przedmiocie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną;
 • Stanisław Wedler obejmuje funkcję Prezesa Zarządu Spółki;

2010

 • zawiązanie Spółki Tylko Piłka Sp. z o.o.;

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland