Informacja w zakresie współpracy z Nutaku w ramach gry Pocket Waifu: Rekindled

15th Jun 2023 · 13:08

Zarząd Intermarum SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Nutaku Publishing Limited (dalej: Nutaku) informację, w myśl której Nutaku, jako wydawca gry Pocket Waifu, wyraził zgodę na wsparcie w zakresie wydania i promocji gry opartej na Pocket Waifu, tj. Pocket Waifu: Rekindled. Szczegółowy zakres współpracy dotyczący tej gry zostanie określony we właściwej umowie wydawniczej, którą strony zawrą w konsekwencji przeprowadzenia negocjacji.

Pocket Waifu: Rekindled to reedycja najbardziej popularnej gry Emitenta. W ramach prac odświeżona zostanie grafika gry, w tym sceny erotyczne oraz przekształceniu ulegnie mechanika rozgrywki, w celu dostosowania jej do linearnej historii. Dostosowanie to jest kluczowe, gdyż Pocket Waifu: Rekindled nie będzie już grą typu free to play, a grą z kategorii premium, wydaną na platformy PC (Steam, Steamdeck, GOG). Sama gra ukaże się jednocześnie w wersji ocenzurowanej oraz nieocenzurowanej (skierowanej wyłącznie do odbiorców 18+).

Zarząd ponadto wskazuje, że będzie dążył do wydania i publikacji tej gry w wersji ocenzurowanej na maksymalnie szeroką listę platform, jak Switch, iOS, Android czy platformy konsolowe. Jest to krok w realizacji strategii Emitenta, której celem jest obecność gier z marki JNT na maksymalnej liczbie platform dystrybucyjnych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland