Informacja o wynikach sprzedaży gry Shelter 69 po 4 miesiącach od premiery

19th Sep 2022 · 11:15

Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu ("Spółka") w dniu dzisiejszym powziął informację, że szacunkowe, nieoficjalne przychody osiągnięte ze sprzedaży Shelter 69 („Gra”) wygenerowane na podstawie wewnętrznego systemu analitycznego na dzień 16 września 2022 roku, tj. po czterech miesiącach od premiery (tj. od 16 maja 2022 r.), wyniosły 900 tys. dolarów, gdzie przychody przypadające dla Spółki wyniosły 315 tysięcy dolarów, a w grę zagrało 376 tysięcy graczy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland