Informacja o wynikach sprzedaży gry Shelter 69

24th May 2022 · 10:41

Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wynikach sprzedaży gry Shelter 69 (dalej: Gra) po okresie siedmiu dób od premiery, której wydawcą jest Nutaku Publishing Limited (dalej: Wydawca). Otrzymane dane prezentują się następująco:

- 82 tys. zarejestrowanych graczy;

- 61 945 dolarów skumulowanego przychodu z gry;

- średni wskaźnik konwersji do płacących użytkowników – 3,55%; (210% tego co Brazzers The Game);

- średnia liczba graczy (DAU) – 71,60% tego co Brazzers The Game;

- dzienny przychód – 120% tego co Brazzers The Game;

- dzienny przychód na użytkownika (ARPDAU) – 157% tego co Brazzers The Game;

Wszystkie kluczowe wskaźniki wskazują na bardzo zdrowy rozwój bazy graczy - wysoka retencja, dobre wyniki konwersji do graczy płacących, oraz dzienny wzrost DAU (średnia liczba graczy) wskazuje, że Gra została dobrze przyjęta. Bardzo dobre okazały się również przychody ze Steama, gdzie wskaźnik konwersji do płacących użytkowników wyniósł aż 5,94 %. Spółka widzi w tej platformie spore pole do działania i dalszego budowania bazy graczy, ale również pod kątem recenzji, które obecnie nie przedstawiają faktycznego stanu gry w wersji na platformę Steam. Niestety z przyczyn od Spółki niezależnych, w niektórych regionach blokowane są serwery Wydawcy z których korzystamy, a niezadowoleni z tego gracze negatywnie ocenili grę.

Ponadto Spółka informuje, że w związku z faktem, iż zarówno produkcja jak i wydanie (komercjalizacja) Gry zostały w części sfinansowane przez Wydawcę, 50% przychodów Spółki ze sprzedaży Gry w pierwszej kolejności inkasowane są wyłącznie przez Wydawcę, do momentu pokrycia poniesionych przez niego nakładów na Grę. Pozostała cześć przychodów zostanie przekazana Spółce, co oznacza, że Gra już od samego początku, będzie generować dla Spółki przychody.

Dotychczasowe wyniki Gry przekroczyły zakładane cele sprzedażowe w pierwszym okresie po premierze, szczególnie w kontekście budowania bazy graczy przy wsparciu długoterminowych kampanii marketingowych, jakie planuje przeprowadzić Wydawca. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że gry F2P różnią się od klasycznej dystrybucji, gdzie dzień premiery gry nie generuje najważniejszych przychodów, a są one rozłożone w czasie i zwiększają się wraz ze wzrostem przyrostu nowych użytkowników. Planowany cykl życia Gry wyniesie od 2-3 lat.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland