Informacja o wynikach gry Workshop Simulator i przesuniecie premiery na konsole

18th Mar 2022 · 13:14

Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskał informacje o wynikach sprzedaży gry Workshop Simulator (dalej: Gra), której premiera odbyła się 10 marca 2022 r. Wygenerowane dane wg stanu na dzień dzisiejszy prezentują się następująco:

- 4 900 sprzedanych egzemplarzy Gry;

- 15 500 użytkowników dodało Grę do wishlist na Steam;

- 63% pozytywnych opinii na Steam (po wprowadzeniu ostatnich hotfixów 90% nowych opinii o Grze jest pozytywnych).

Jednocześnie Zarząd informuje, że zmaksymalizował wszystkie wysiłki, celem poprawienia pojawiających się błędów (które naprawiane są regularnie w kilkudniowych hotfixach) i wypuszczenia darmowej aktualizacji, która doda część zgłaszanych przez graczy sugestii. Działania te mają na celu zwiększenie pozytywnych opinii na platformie Steam, na co najmniej 70%, co ma ogromne znaczenie dla sprzedaży, gdyż ocena Gry wejdzie do kategorii "w większości pozytywne".

Ponadto, w dniu dzisiejszym Zarząd podjął decyzję o przesunięciu premiery Gry na konsole. Podyktowane jest to koniecznością wyeliminowania pojawiających się błędów. Działania te wiązać się będą z opóźnieniami w zakresie certyfikacji Gry na platformy Playstation 5 oraz Xbox Series X/S. O planowanej nowej dacie premiery Gry na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S poinformujemy w stosownym komunikacie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland