Informacja o wynikach gry Brazzers The Game

29th Apr 2021 · 18:55

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: ArtP Capital) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Zarządu spółki INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: INTERMARUM, z którą jest w trakcie procesu połączenia, informację o szacunkowych wynikach gry Brazzers The Game (dalej: Gra) po okresie siedmiu dób od premiery, której wydawcą jest Nutaku Publishing Limited (dalej: Wydawca). Otrzymane dane prezentują się następująco:
- 125 tys. zarejestrowanych graczy;
- 62 tys. dolarów skumulowanego przychodu z gry;
- wskaźnik konwersji do płacących użytkowników - 1,69% (średni dla platformy Nutaku  wynosi 1,3%).

Ponadto ArtP Capital informuje, że w związku z faktem, iż zarówno produkcja jak i wydanie (komercjalizacja) Gra zostały w całości sfinansowane przez Wydawcę, przychody ze sprzedaży Gry w pierwszej kolejności inkasowane są wyłącznie przez Wydawcę, do momentu pokrycia poniesionych przez niego nakładów na Grę. Dopiero po spłacie kosztów produkcji i wydania Gry u Wydawcy, zacznie generować przychody dla Spółki.

Retencja (dane jaka część graczy wraca do gry w następnych dniach) jak i ARPDAU (Average Revenue Per Daily Active User) są bardzo zadowalające co przy spodziewanym dalszym napływie graczy daje bardzo dobre perspektywy przychodów na wiele miesięcy. Specyfiką gier F2P jest trwająca wiele tygodni kampania marketingowa i budowanie bazy graczy oraz optymalizacja/balansowanie projektu gry w tym czasie, aby znaleźć złoty środek między szeroko rozumianym User Acquisition (koszt reklamy przełożony na zysk z tak sprowadzonego gracza), a ARPDAU.

Dotychczasowe wyniki Gry przekraczają oczekiwania zarówno INTERMARUM jak i partnerów biznesowych, szczególnie w kontekście budowania bazy graczy przy wsparciu długoterminowych kampanii marketingowych, jakie planuje przeprowadzić Wydawca. Ponadto wskazuje się, że specyfika gier F2P różni się od klasycznej dystrybucji, gdzie dzień premiery gry nie generuje najważniejszych przychodów. Jest to jedynie dzień, od którego gra dostępna jest dla wszystkich użytkowników, którzy w perspektywie kolejnych tygodni wydadzą w niej fundusze na mikrotransakcje. Dane analityczne i plany rozwojowe wskazują, że podobnie jak Pocket Waifu cykl życia Gry wyniesie przynajmniej 2-3 lata.

Pozytywne przyjęcie Gry potwierdza stanowisko firmy MG Premium Ltd. (użyczającej prawa autorskie do marki Brazzers), zgodnie z którym INTERMARUM rozpoczęła już prace nad wprowadzeniem do Gry nowych aktorek.

Zarząd ArtP Capital przypomina, iż o premierze Gry informował w drodze raportu ESPI nr 9/2021 z dn. 8 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland