Informacja o otrzymaniu przez Spółkę interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych

19th Jan 2022 · 14:36

Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 19 stycznia 2022 roku otrzymał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy działalność Spółki dotycząca tworzenia nowych lub rozwoju już istniejących gier komputerowych wypełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 6a pkt 26 ustawy o CIT, tj. czy Spółka uprawniona będzie do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania 5% do osiągniętego kwalifikowalnego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz czy przychody z mikropłatności stanowią dochody z kwalifikowanych IP, tj. dochody z opłat lub należności wynikających z umów licencyjnych, które dotyczą kwalifikowanych IP.

W wydanej interpretacji, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w pełni zgodził się z zaprezentowanym we wniosku Spółki stanowiskiem, iż tworzone przez Spółkę nowe gry lub rozwój już istniejących gier komputerowych wypełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, w związku z czym Spółka będzie uprawniona do zastosowania stawki opodatkowania 5% do osiągniętego kwalifikowalnego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz, że przychody z mikropłatności stanowią dochody z kwalifikowanych IP, jako dochody z opłat lub należności wynikających z umów licencyjnych, które dotyczą kwalifikowanych IP.

Fakt otrzymania powyższej interpretacji, jako kluczowej z punktu widzenia możliwości skorzystania z preferencji IP BOX w działalności Spółki i potencjalnej wysokości zobowiązań podatkowych Spółki, wpływać będzie w bezpośredni sposób na wyniki finansowe Spółki w przyszłości.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland