Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018 ARTP CAPITAL S.A.

9th Jan 2018 · 12:00

Zarząd spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”), wywiązując się z obowiązku nałożonego § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, przekazuje terminy publikowania raportów okresowych w 2018 r.:

  1. raport okresowy za IV kwartał 2017 r. – w dniu 14 lutego 2018 r.,
  2. raport okresowy za I kwartał 2018 r. – w dniu 14 maja 2018 r.,
  3. raport okresowy za II kwartał 2018 r. – w dniu 14 sierpnia 2018 r.,
  4. raport okresowy za III kwartał 2018 r. – w dniu 14 listopada 2018 r.

Raport roczny Spółki za rok 2017 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2018 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland