Dokonanie odpisów aktualizujących

23rd Jun 2020 · 15:00

Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2020 r. dokonał odpisu aktualizacyjnego na należności od spółki Marioss Sp. z o.o. na kwotę 300 000,00 zł, które wynikają ze sprzedaży przez Spółkę do Marioss sp. z o.o. udziałów w spółce Joy School Sp. z o.o. Spółka Marioss Sp. z o.o. w dniu 19 stycznia 2018 r. została wykreślona z rejestru KRS i próby odzyskania należności były bezowocne.

Ponadto Zarząd zdecydował się również na dokonanie całkowitego odpisu aktualizacyjnego wartości systemu pomiaru i analizy oblodzenia, na kwotę 43 000,00 zł, który zakupiony został w związku z projektem startaup’owym, jednak do chwili obecnej nie jest wykorzystywany do celów zarobkowych. Zarząd jednocześnie zaznacza, że system ten nadal może zostać oraz planowany jest do wykorzystania.

B. Głowackiego 25-27/8B
45-110 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland