Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

13th Jan 2023 · 13:44

Zarząd spółki Intermarum SA z siedzibą w Opolu informuje, iż w 2023 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

• raport za IV kwartał 2022 roku - w dniu 14.02.2023 roku,
• raport za I kwartał 2023 roku - w dniu 15.05.2023 roku,
• raport za II kwartał 2023 roku - w dniu 14.08.2023 roku,
• raport za III kwartał 2023 roku - w dniu 14.11.2023 roku,

Raport roczny za 2022 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 26.05.2023 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland