Aktualizacja danych o miesięcznych wynikach sprzedaży gry Shelter 69 przekazanych raportem ESPI nr 13/2022 w dn. 20 czerwca 2022 r.

27th Jun 2022 · 16:27

Zarząd Intermarum S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym od Nutaku Publishing Limited (dalej: Wydawca) aktualizacji informacji na temat sprzedaży gry Shelter 69 po okresie 31 dób od premiery, o których Spółka informowała w trybie raportu ESPI nr 13/2022 z dn. 20 czerwca 2022 r., niniejszym przekazuje otrzymane w dniu dzisiejszym zaktualizowane dane.  Otrzymane dane prezentują się następująco:

- 181 tys. zarejestrowanych graczy od startu Soft Launchu;

- 289.029 dolarów skumulowanego przychodu z gry;

- średni wskaźnik konwersji do płacących użytkowników - 3,5% (Brazzers The Game - 1,23%);

- średnia liczba graczy (DAU) - 16.144 (93% tego co Brazzers The Game);

- średni dzienny przychód – 9.324$ (210% tego co Brazzers The Game);

- dzienny przychód na użytkownika (ARPDAU) - 157% tego co Brazzers The Game;

Zarząd wskazuje, iż powodem aktualizacji był błąd systemu analitycznego Wydawcy gromadzącego dane na temat sprzedaży tej gry.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bronicza 3
45-840 Opole

Our Address

Intermarum SA
KRS 0000400030
REGON 160378361
NIP 7543028319
Copyright © 2020  Intermarum SA. All Rights Reserved.
Created with ♥️ by Otherland